ANDERSENOVE PRAVLJICE (Izbrane pravljice iz svetovne zakladnice)

Priporočena cena: 10.99  

9.99

Prihranite: 1.00 (9%)
-9%

Pravljice na zgoščenki: Cesarjeva nova oblačila, Palčica, Grdi raček, Deklica z vžigalicami, Svinčeni vojak

Nosilec: CD zgoščenka

Leto izida: 2006

 

Pravljice so ob izvrstni interpretaciji besedila in zvočni opremi pripravljene tako, da so za otroke razumljive in dovolj dinamične, kar je pomembno z vidika motivacije predšolskega otroka in zmožnosti predstavljanja dogodkov in junakov v pravljicah.

Pravljice v obliki zvočnega zapisa otroka posebej navajajo k poslušanju, hkrati pa so primerna podlaga za vrsto drugih izraznih poti, v katere otrok pretvori svoje doživljanje in razmišljanje ob poslušanju pravljice. To so lahko likovno izražanje, simbolna oziroma domišljijska igra, dramatiziranje, pripovedovanje ali dokončanje zgodbice.

Serijo pravljic priporoča tudi naša priznana psihologinja dr. Ljubica Marjanovič Umek s katedre za razvojno psihologijo Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete iz Ljubljane: "Doživljanje in razumevanje pravljic je psihološki proces, ki se dotika otrokovih čustev, socialnega doživljanja in razumevanja medsebojnih odnosov, jezika, mišljenja in moralnega razvoja. Zato sta enako pomembna izbor kakovostnega literarnega besedila in način podajanja. Zbirko lahko z vidika razvojno psihološke stroke ocenim kot kakovostno in strokovno pripravljeno, izbrane pravljice pa so primerne za predšolske otroke in tudi za mlajše šolske otroke."


Povzeto po www.dnevnik.si.

- (01-Cesarjeva-nova-oblacila-PREDOGLED.mp3, 530 Kb) [Snemi]

- (02-Palcica-PREDOGLED.mp3, 530 Kb) [Snemi]

- (03-Grdi-racek-PREDOGLED.mp3, 530 Kb) [Snemi]

- (04-Deklica-z-vzigalicami-PREDOGLED.mp3, 531 Kb) [Snemi]

- (05-Svinceni-vojak-PREDOGLED.mp3, 530 Kb) [Snemi]

Kot potrditev, da se vnos podatkov v ta obrazec ne izvaja avtomatično, vnesite znake, ki jih vidite na sliki ob vnosnem polju. Vse črke so prikazane v TISKANI obliki.

Nič
Nalaganje...